Pravice starejših

Informacije o pravicah starejših in video na to temo

Odgovarjamo na vprašanje:

KAKO SI LAHKO POMAGAM, KO DOMA, KLJUB POMOČI NE MOREM VEČ SAMOSTOJNO ŽIVETI?

Institucionalno varstvo

je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo. Institucionalno varstvo za starejše od 65. let izvajajo domovi za starejše. Storitev institucionalnega varstva je lahko zagotovljena tudi v oskrbovanem stanovanju. Dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših, za mlajše odrasle pa le, če ima organizirano posebno enoto za mlajše invalide.

Začasni sprejem

je oblika institucionalnega varstva namenjena tistim starostnikom, ki zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali začasne odsotnosti svojcev, potrebujejo celodnevno oskrbo. Začasna namestitev lahko traja največ tri mesece. V času začasnih namestitev je uporabnikom zagotovljena oskrba in zdravstvena nega glede na zdravstveno stanje, primerna prehrana, fizioterapevtske storitve ter možnost vključitve v vse dejavnosti, ki jih dom nudi ostalim stanovalcem.

Dnevno varstvo

je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

Uporabnica dnevnega varstva gospa Ana pravi

V dnevnem varstvu mi je zelo všeč, saj se tu marsikaj dogaja, imamo telovadbo in se veliko družimo. Najrajši pa s sostanovalko Pepco igram domine ali kakšno drugo družabno igro. Dobimo tudi dobro hrano in vse, kar je treba. Vsi od prvega do zadnjega so zelo prijazni.

Ana

DO KATERIH PRAVIC SO UPRAVIČENI UPORABNIKI INSTITUCIONALNEGA VARSTVA?

Y

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

dodatek lahko pridobite, če ne morete samostojno opravljati vseh ali večine življenjskih potreb (ne morete se samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno, se gibati v stanovanju in zunaj …). Pravico urejate na ZPIZ-u

Y

PRAVICA DO OPROSTITVE PLAČILA SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV

Če tako starejši človek, ki je uporabnik socialno varstvene storitve kot njegovi svojci ne zmorejo kriti stroškov za storitve lahko za oprostitev plačila zaprosijo pri pristojnem CSD-ju, ki na podlagi njihovih materialnih stanj določi višine oprostitev in prispevkov k plačilu socialno varstvene storitve.

VEČ INFORMACIJ

Ko potrebujete pomoč ali nasvet pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva se lahko obrnete na pristojni Center za socialno delo ali Dom starejših občanov.

Občina Tržič

 • Dom Petra Uzarja,
  Ročevnica 58, 4290 Tržič
  Maja Rant, socialna delavka,
  telefon: 051 337 818 / 04 598 03 18
  e-pošta: maja.rant@dputrzic.si
 • Center za socialno delo Gorenjska, enota Tržič, Usnjarska cesta 3, 4290 Tržič
  telefon: 04 597 12 00
  e-pošta: gpcsd.trzic@gov.si

Občina Bohinj

 • Dom dr. Janka Benedika Radovljica,
  Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
  Marjeta Godnič, socialna delavka
  telefon: 04/ 537 50 00
  e-pošta: delavka@dom-drjankabenedika.si
 • Zavod sv. Martina,
  Srednja vas v Bohinju 33 A, 4267 Srednja vas v Bohinju
  Alenka Zorč, socialna delavka
  telefon: 04/577-84-15
  e-pošta: alenka.zorc@zsm.si
 • Center za socialno delo Gorenjska, enota Radovljica,
  Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica
  telefon: 04 53 71 400
  e-pošta‎: ‎gpcsd.radov@gov.si

Občina Šenčur

 • Dom Upokojencev Kranj,
  Cesta 1.maja 59, 4000 Kranj;
  Bojana Petrovič, socialna delavka,
  telefon: 04 280-13-00
 • Dom Taber Cerklje na Gorenjskem,
  Šmartno 70, 4207 Cerklje na Gorenjskem;
 • Centar za socialno delo Gorenjske, enota Kranj,
  Koroška cesta 19, 4000 Kranj,
  Telefon: 04 256 87 20;
  e-pošta: gpcsd.kranj@gov.si

PRAVICE STAROSTNIKOV IN NJIHOVIH SVOJCEV V SLOVENSKEM PRAVNEM REDU