Takole smo v Ročevnici izpeljali delavnico Gerobus.